Hoefnagels Fire Safety is Hofleverancier

Hoefnagels Fire Safety is een familiebedrijf met een historie van vier generaties en is sinds 1884 vakspecialist. Als kroon op het werk ontvingen we in 2009, bij het 125-jarig bestaan, het predicaat Hofleverancier. Ruim vierhonderd bedrijven in Nederland mogen zich op grond van een Koninklijke Beschikking ‘hofleverancier’ noemen en voeren het Koninklijk Wapen. We zijn trots op dit predicaat!

Voorwaarden predicaat Hofleverancier

Voor het verkrijgen van het predicaat Hofleverancier komen alleen ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in aanmerking. In de betreffende bedrijfstak moet de onderneming in de regio van de (statutaire) vestigingsplaats een eerste of een duidelijk prominente plaats innemen. De bedrijfsvoering dient volmaakt te zijn. De onderneming, en ook de bestuursleden en eventuele commissarissen, moeten goed bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.

Een onderneming moet ten minste honderd jaar bestaan en het predicaat wordt in principe slechts ter gelegenheid van een bijzonder jubileum (bijv. 100- of 125-jarig bestaan) verleend. De onderneming wordt beoordeeld op onder andere de volgende onderdelen:

  • De financiële kerncijfers over de laatste vijf jaar
  • De financiële positie in relatie tot de ontwikkelingen in de laatste drie tot vijf jaren
  • De huidige bedrijfsvoering